แหล่งประกาศขาย ที่ดิน การเกษตร อุดรธานี

แหล่งขาย ที่ดิน การเกษตร อุดรธานี ประกาศขายฟรี

ที่ดินเกษตร อุดรธานีหมายถึง

ที่ดินการเกษตรหมายถึง ที่ดินที่ใช้สำหรับเพาะปลูกหรือการเกษตร กฎหมายประเทศไทย ได้กำหนดจำนวนขั้นต่ำ ของการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์ไว้ เพื่อให้ถือว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินเกษตร การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม จะรวมถึงช่วงเวลาพักการเกษตรเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพที่ดินและสิ่งที่ปลูกสร้าง หรือการพักที่ดินระหว่างฤดูกาลการผลิต และการตัดวงจรโรค โดยมีรายละเอียดชนิดของพืช พร้อมอัตราขั้นต่ำในการปลูกเพื่อประกอบการเกษตรต่อไร่ ดังนี้

 1. กล้วยหอม : 200 ต้นต่อไร่
 2. กล้วยไข่ : 200 ต้นต่อไร่
 3. กล้วยน้ำว้า : 200 ต้นต่อไร่
 4. กระท้อนเปรี้ยว : 25 ต้นต่อไร่ พันธุ์ทับทิม 25 ต้นต่อไร่ พันธุ์ปุยฝ้าย : 25 ต้นต่อไร่
 5. กาแฟ : 170 ต้นต่อไร่ ได้แก่ พันธุ์โรบัสต้า 170 ต้นต่อไร่ และพันธุ์อราบิก้า 533 ต้นต่อไร่
 6. ก้านพลู : 20 ต้นต่อไร่
 7. กระวาน : 100 ต้นต่อไร่
 8. โกโก้ : 150-170 ต้นต่อไร่
 9. ขนุน : 25 ต้นต่อไร่
 10. เงาะ : 20 ต้นต่อไร่
 11. จำปาดะ : 25 ต้นต่อไร
 12. จันทน์เทศ : 25 ต้นต่อไร่
 13. ชมพู่ : 45 ต้นต่อไร่
 14. ทุเรียน : 20 ต้นต่อไร่
 15. ท้อ : 45 ต้นต่อไร่
 16. น้อยหน่า : 170 ต้นต่อไร่
 17. นุ่น : 25 ต้นต่อไร่
 18. บ๊วย : 45 ต้นต่อไร่
 19. ปาล์มน้ำมัน : 22 ต้นต่อไร่
 20. ฝรั่ง : 45 ต้นต่อไร่
 21. พุทรา : 80 ต้นต่อไร่
 22. แพสชั่นฟรุต : 400 ต้นต่อไร่
 23. พริกไทย : 400 ต้นต่อไร่
 24. พลู : 100 ต้นต่อไร่
 25. มะม่วง : 20 ต้นต่อไร่
 26. มะพร้าวแก่ : 20 ต้นต่อไร่
 27. มะพร้าวอ่อน : 20 ต้นต่อไร่ 2 ชนิดพืช อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่
 28. มะม่วงหิมพานต์ : 45 ต้นต่อไร่
 29. มะละกอ (ยกร่อง) : 100 ต้นต่อไร่ (ไม่ยกร่อง) 175 ต้นต่อไร่
 30. มะนาว : 50 ต้นต่อไร่
 31. มะปราง : 25 ต้นต่อไร่
 32. มะขามเปรี้ยว : 25 ต้นต่อไร่
 33. มะขามหวาน : 25 ต้นต่อไร่
 34. มังคุด : 16 ต้นต่อไร่
 35. ยางพารา : 80 ต้นต่อไร่
 36. ลิ้นจี่ : 20 ต้นต่อไร่
 37. ลำไย : 20 ต้นต่อไร่
 38. ละมุด : 45 ต้นต่อไร่
 39. ลางสาด : 45 ต้นต่อไร่
 40. ลองกอง : 45 ต้นต่อไร่
 41. ส้มโอ : 45 ต้นต่อไร่
 42. ส้มเกลี้ยง : 45 ต้นต่อไร่
 43. ส้มตรา : 45 ต้นต่อไร่
 44. ส้มเขียวหวาน : 45 ต้นต่อไร่
 45. ส้มจุก : 45 ต้นต่อไร่
 46. สตรอว์เบอรี่ : 10,000 ต้นต่อไร่
 47. สาลี่ : 45 ต้นต่อไร่
 48. สะตอ : 25 ต้นต่อไร่
 49. หน่อไม้ไผ่ตง : 25 ต้นต่อไร่
 50. หมาก (ยกร่อง) : 100-170 ต้นต่อไร่
 51. พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ : 100 ต้นต่อไร่

เจ้าของที่ดินที่ปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจากพืช 51 ชนิดดังกล่าว โดยจะต้องปลูกให้ได้จำนวนต้นต่อไร่ตามที่กำหนดไว้ แต่หากปลูกพืชที่ไม่ได้อยู่ในชนิดดังกล่าว ให้ใช้อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ โดยเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงที่สุด

ประโยชน์ของที่ดินการเกษตร

นอกจากจะเป็นเป้าหมายของคนที่ชอบชีวิตเชิงเกษตร หลีกหนีความแออัดในเมืองแล้ว ที่ดินประเภทนี้ยังมีราคาที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่ดินประเภทอื่น ประโยชน์หลักคือเอาไว้อยู่อาศัย และทำเกษตร แบบพอเพียงหรือหาใครอยากซื้อไว้ทำอาชีพเกษตรกรรม คนต้องซื้อแปลงใหญ่หน่อย

ถ้าจะพูดถึงที่ดินทำเกษตรและพักผ่อนไปในตัว เราคงต้องพูดถึงที่ดินแปลงขนาดไม่เกิน 3 ไร่ ซึ่งจะเป็นขนาดที่เหมาะกับการปลูกบ้านพัก และขุดสระปล่อยปลา รวมถึงปลูกต้นไม้ ได้หลากหลายและไม่เหนื่อยมากในการดูแล เนื้อที่ 1 ไร่

แนวโน้มราคาที่ดิน การเกษตร อุดรธานี

สำหรับแนวโน้มที่ดินอุดรธานีนั้นหากพูดถึงที่ดินทำการเกษตร จะสามารถซื้อที่ประเภทนี้ได้ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก โดยราคาต่อไร่จะอยู่ที่ไม่เกิน 1 ล้านบาทสำหรับพี่การเกษตรทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสภาพหรือว่าที่ตั้งของแปลงที่ดินนั้น และยังพอที่จะหาซื้อได้

ขายฝาก ที่ดินการเกษตร อุดรธานี

สำหรับผู้สนใจที่จะขายที่ดินการเกษตรในจังหวัดอุดรธานีนั้นสามารถลงประกาศได้ผ่านเว็บไซต์นี้โดยตรงซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแล้วก็สามารถขายได้แปลงเกษตรได้โดยง่าย

สรุป

ที่ดินแปลงเกษตรยังสามารถหาซื้อได้ในจังหวัดอุดรธานีและถือเป็นทางเลือกที่ดีในการซื้อสำหรับผู้ที่ยังไม่มีที่ดินไว้สำหรับการเกษตร เพราะถือเป็นพื้นที่ที่มีความคุ้มค่าในการซื้อในระยะยาวสามารถทำกำไรได้นอกจากจะขายผลผลิตทางการเกษตรแล้วหากมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องขายที่ดินก็สามารถทำกำไรจากการลงทุนได้ทันที

แสดงความคิดเห็น

Blogs
What's New Trending

Related Blogs