ที่ดินอุดรธานี

อัพเดทราคาที่ดินอุดรธานี – สำรวจประจำเดือนมิถุนายน

หลังจากที่ดัชนีราคาที่ดินอุดรธานีออกฉบับล่าสุด เรามาดูข้อมูลอัปเดตล่าสุดกันบ้าง ของทาง อุดรธานี จากทีมงาน Udonthaniproperty.com โดยทางทีมงานจะสำรวจจากราคาที่มีจำหน่ายในแต่ละพื้นที่โดยแยกเป็นเขตอำเภอ เพื่อช่วยเหลือ และเป็นอ้างอิงแต่ละพื้นที่ ที่มีการตั้งราคาขายจริง

อะไรคือราคาที่ดินปล่าวก่อนการพัฒนา ในจังหวัดอุดรธานี?

คือราคาที่ดิน ในเขตจังหวัดอุดรธานี เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ ทั้งในส่วนของผู้ขาย ผู้ซื้อ นักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน ให้ทราบถึงราคา ในตลาด ณ ปัจจุบัน

ราคาอัพเดทล่าสุดอ้างอิงจากอะไร?

การอ้างอิงข้อมูล โดยอ้างจากราคาขายทั้งหมดในพื้นที่เขตอำเภอนั้นโดย อ้างอิงจากทรัพที่ประกาศขายล่าสุด 20 รายการเป็นอย่างน้อย โดยข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังคิดว่าจะซื้อและขายที่ดินในเขตจังหวัดอุดรธานี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เขียนไม่ได้มุ่งหมายจะให้ เป็นราคากลาง หรือราคาที่ จะต้องเป็นไปตามข้อมูลนี้ ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ภาพรวมของราคาที่ดินในจังหวัดอุดรธานี

ราคาที่ดินอุดรธานีเผยตลาดฟื้นตัวช้าจากผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ขณะที่ราคาที่ดินอุดรธานียังคงสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นที่ใกล้เคียงของประเทศไทย

อำเภออำเภอราคาที่ดินจากการสำรวจ (บาท/ตร.ว.)
1เมืองอุดรธานี
2โนนสะอาด
3ไชยวาน
4เพ็ญ
5หนองแสง
6หนองหาน
7หนองวัวซอ
8สร้างคอม
9ศรีธาตุ
10วังสามหมอ
11พิบูลย์รักษ์
12ประจักษ์ศิลปาคม
13บ้านผือ
14บ้านดุง
15น้ำโสม
16นายูง
17ทุ่งฝน
18กู่แก้ว
19กุมภวาปี
20กุดจับ

สรุป

หมายเหตุ : ราคาที่ดินจากการสำรวจ นี้เป็นเพียงการประเมินที่ทางทีมงานจัดทำขึ้นเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถอ้างอิงกับราคาขายที่ดินรายแปลงในแต่ละเขตพื้นที่ต่าง ๆ ได้ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นราคาที่ดินรายแปลงจะขึ้นอยู่กับราคาในการตกลงซื้อขายตามราคายุติธรรมหรือตีราคาสินทรัพย์ใหม่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่มีการยินยอมซื้อขายและพึงพอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย

แสดงความคิดเห็น

Blogs
What's New Trending

Related Blogs